Kontakt os på:

+45 36 70 37 32

Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Søndag, 24. januar 2021

Velkommen til entreprenørvirksomheden JS Sten & Stål ApS. Vi udfører nybyggeri og renoveringer samt om- og tilbygninger i alle entrepriseformer for offentlige og private bygherrer. 

Via fokus på et godt arbejdsmiljø og en flad organisationsstruktur møder vores kunder altid venlige, motiverede og fleksible medarbejdere, som ansvarligt løser byggesager til aftalt tid og pris i nært samarbejde med kunden.

JS Sten & Stål har en omfattende og alsidig maskinpark, som sammen firmaets dygtige og mangeårigt ansatte håndværkere muliggør en høj andel af egenproduktion i det samlede byggeri. Kombineret med kompetente samarbejdspartnere – herunder rådgivende ingeniører – indestår vi for et dokumenteret kvalitetsprodukt.

Vi opfordrer altid vores kunder til at benytte os som sparringspartnere - og gerne allerede på projekteringsniveau. Hermed øges sandsynligheden for effektive produktionsforhold, der sikrer en gunstig pris.

AKTUELT  HOS  OS:


Indvielse af Dragør Ny Svømmehal
- Dragør kommune  2019-09-27
Opførelsen af Dragør Ny Svømmehal (Hollænderhallen) i totalentreprise er nu efter 2 års produktion færdig, og borgerne i Dragør kan i dag efter Borgmester Eik Dahl Bidstrups indvielse tage den nye svømmehal i brug. Hallen er udstyret med et 25-meterbassin, et 80m2 øvebassin og et 50m2 varmtvandsbassin, 1- og 3-metervippe samt teknikkælder og omklædningsfaciliteter m.v. Byggeriet er som altid i JS Sten & Stål ApS udført i fuld egenproduktion bortset fra vandbehandling, vand- og el-installationer. Budget og tidsplan blev overholdt, og vi takker Dragør kommune for tilliden og det gode samarbejde.   

Indbudt licitation - Svømmehallen Damsøbadet - Frederiksberg kommune  2019-04-23
JS Sten & Stål er som erfaren svømmehalsentreprenør indbudt til som hovedentreprenør at byde på renoveringen af Damsøbadet for Frederiksberg Kommune.

Dragør Svømmehal - Dragør Kommune aptering pågår 2019-04-21
Opførelsen af Ny Dragør Svømmehal i totalentreprise for Dragør Kommune foreløber planmæssigt. Svømmehallen udføres med fuld kælder og 3 bassiner støbt i beton og klinkebeklædt. En jordforurening i begyndelsen af projektet har medført et par måneders forsinkelse.

Ny opførsel af maskinhus - Privat kunde 2019-03-15
I totalentreprise opføres et 450m2 stort maskinhus. Bygningen har en bærende stålkonstruktion og murede vægge og tegltag. Arbejdet udføres for privat kunde.  
   
Ørbygård Plejehjem - Rødovre Kommune - færddiggørelse af insitustøbte kældre 2019-01-23
Vores arbejder med insitustøbt beton til det nye plejehjem i Rødovre Kommune Etape 2 er afsluttet med støbning af den 1.200m2 store kælder. Dermed er der samlet støbt 2.200m2 kælder. De udvendige anlægsarbejder pågår og indeholder 5.500m2 udearealer med brandveje, p-pladser, sansehaver for beboere m.v. 

Egedal Byens Hus - Fredensborg Kommune 2018-07-01
En utraditionel tilbygning til en gammel klassisistisk villa er netop færdiggjort. Tilbygningen tjener som forsamlingshus for Fredensborg Kommunes forskellige foreninger, herunder dramagrupper. Bygningen er udført som en bærende stålkonstruktion og med træfacader udført i varmebehandlet, lodret bræddebeklædning. Bygningen fremstår udefra som indenfor som et visuelt kunstværk. I forbindelse med tilbygningen blev de offentlige veje udvidet og der blev etableret 25 ekstra parkeringspladser.   

Kildegårdshallen - Gentofte Kommune - springgrav 2017-11-17
En færdig insitustøbt springrav på knapt 200m2 og 2 meters dybde blev leveret til Gentofte Kommune til aftalt pris og før den projekterede færdiggørelsesdato. Graven blev etableret inde i den fredet gymnastikhal, hvilket stillede store krav til udførelsesmetoderne og logistik. Udgravningen blev fuldt spunset med københavnerspuns for at sikre mod sammenstyrting i forbindelse med den 3 meter dybe udgravning. Samtidig blev det primære vandspejl sænket via sugespidsanlæg, så den vandtætte enkeltvægs betonkonstruktion kunne udføres. Vi takker kommunen for et behageligt samarbejde. Borgmester Hans Toft indviede det færdige trampolinanlæg med en masse unge springgymnaster.     

Dragør Svømmehal – Status på byggeriet 2017-11-01
 
Opførelsen af Dragør Svømmehal i totalentreprise for bygherren Dragør Kommune følger tidsplanen. Nedrivning af den gamle svømmehal er gennemført, hovedkloakken er omlagt, størstedelen af udgravningen for den nye svømmehal med 3 bassiner er udført, og vores betonfolk er i færd med at støbe fundamenter for de kommende kældervægge, der ligesom bassinerne udføres i insitustøbt beton. Detailprojekteringen nærmer sig en afslutning, og der er indgået aftale med Spæncom om levering af 34 meter lange TTS-dragere, som udgør den bærende tagkonstruktion. Dragerne kommer til at spænde frit i det knapt 1.100m2 store svømmehalsrum, så brugernes udsyn ikke hæmmes af søjler midt i hallen. Hele byggeriet udføres i egenproduktion bortset fra el- og vandinstallationer.

Virum Station – Forhandlingsrunde 2017-10-31
JS Sten & Stål er indbudt til forhandlingsmøde omkring renovering af Virum S-togsstation. Vi håber at mødet resulterer i, at vi vinder hovedentreprisen, så vi kan gentage et behageligt samarbejde med bygherre DSB Ejendomme.

Opførelse af omklædningsfaciliteter – Glostrup Kommune 2017-10-25
JS Sten & Stål har vundet en hovedentreprise om at opføre bad-, omklædnings- og toiletfaciliteter for Glostrup Ejendomme. Badefaciliteterne etableres i en eksisterende kælder.

Licitation vundet – Springgrav i Kildegårdshallen for Gentofte Kommune 2017-10-22
JS Sten & stål ApS har vundet udbuddet om i hovedentreprise at opføre af en ny trampolinspringgrav på 200m2 med Gentofte Ejendomme som bygherre. Udover vores tilbud var økonomisk mest fordelagtigt, kunne vi via vore mange svømmehalsbyggerier dokumentere praktisk knowhow med udførelse af komplekse insitubetonopgaver med stor præcision. Arbejdet indeholder spunsning før udgravning og etablering af sugespidsanlæg. Al arbejde udføres som sædvanligt i fuld egenproduktion af vores dygtige og mangeårigt ansatte medarbejdere.     

Afslutning af terrænarbejder på PH Metropol 2017-10-20
Det sidste ud af 3 udvendige områder på Professionshøjskolen på Nørrebro er ved at være færdiggjort og inden længe lægges 2.200m2 asfalt, så parkeringspladsen kan tages i brug. De samlede landskabsarbejder, som er udført i egenproduktion, har strakt sig over 3 år, og vi glæder os til at overlevere anlægget til brugerne.  

Indbudt Licitation – Gentofte Kommune ønsker springgrav 2017-10-07
Gentofte Ejendomme har indbudt JS Sten & Stål til at byde på opførsel af en ca. 150m2 stor springgrav i den fredede sportshal Kildegårdshal. Graven skal udføres som en dobbeltvægskonstruktion, som skal kunne modstå vandtryk. Da vi netop har færdiggjort en lignende projekt for Herlev Kommune, kan der trækkes på erfaringer herfra. Udbudskriterierne er pris og referencer.     

Indbudt licitation – Renovering af Virum S-togstation 2017-10-01
DSB Ejendomme har indbudt JS Sten & Stål ApS til at byde på renovering af Virum Station. Arbejderne omfatter bl.a. nedbrydning af gamle murede facader og montage af nye glasfacader samt en generel renovering af stations- og perronbygninger. Vi har tidligere renoveret, Sydhavn Station, Karlslunde Station og Gentofte Station samt forestået en nedbrydningsopgave på Københavns Hovedbanegård for DSB Ejendomme.   

Søbredden Blovstrød – Status på byggeriet
Opførelsen af 18 boliger á 170m2 i egen regning i det naturskønne Blovstrød har ligget stille grundet travlhed med eksterne kunder, men nu er vi startet op på støbning af fundamenter for den godt 2.200m2 store kælder. Kælderen, som bl.a. indeholder 2 parkeringspladser til hver bolig, danner fundamentet for de kommende rækkehuse, som alle har sydvendt terrasse med udsigt til søen.   

Rejsegilde Byens Hus – Fredensborg Kommune 2017-09-11
Blot 2 måneder efter vores gravemaskiner havde sat i gang på byggegrunden kunne Fredensborg Kommunes borgmester Thomas Lykke Pedersen holde rejsegildetale. Trods kraftig regn kunne forfriskninger indtages i tørvejr, da vores tømreafdeling den sidste weekend op rejsegildet havde arbejdet intensivt på at færdiggøre taget. Huset er baseret på en bærende stålkonstruktion med lette ydervægge og store vindues- og dørpartier.     

Indbudt licitation - Varmtvandsbassin i Allerød Kommune 2017-08-11
JS Sten & Stål ApS er indbudt til at byde på opførelsen af en svømmehalstilbygning, som skal indeholde bl.a. varmtvandsbassin og wellnessarealer, for Allerød Kommune. Hvis vi vinder denne sag, bliver den det andet varmtvandsbassin, som vi skal udføre. Sammen med renoveringen af Ganløse Friluftsbad, IBOS-svømmehal, Islevbadet, Vagtelvænget Friluftsbad, nyopførelse af Glostrup Varmtvandsbassin og opførelsen af Dragør Svømmehal, ser vi os selv som en kompetent total- og hovedentreprenør inden for svømmehalsbyggeri. Alle arbejder udføres i egenproduktion, hvilket sikrer et kvalitetsprodukt og en byggeøkonomi uden overraskelser samt en afslappet og åben byggeprocces for alle parter i byggefasen.

Tilbygning for privat bolig i Hørsholm 2017-06-28
I et naturskønt område har en privat bygherre valgt JS Sten & Stål til at forestå de samlede arbejder i forbindelse med en 100m2 tilbygning til den eksisterende bolig. Tilbygningen tilpasses den gamle byggestil, mens facaderne forsynes med store vinduer fra gulv til loft for at trække naturen ind i boligen.

Første spadestik på "Egedal Byens Hus" - Fredensborg Kommune 2017-06-21
JS Sten & Stål ApS har vundet hovedentreprisen med opførsel af et nyt medborgerhus. Huset, som er baseret på en bærende stålkonstrukion, bygges via en ny mellemgang sammen med det eksisterende medborgerhus. Udearealer forskønnes, og der udvides med 25 ekstra parkeringspladser for biler. Som altid udføres opgaven i fuld egenproduktion, hvilket sikrer en smidig og behagelig byggeprocces for bygherre. Opgaven blev vundet på laveste pris, og bygherre er Fredensborg Kommune. Der er første spadestik i dag, og vi ser frem til et godt samarbejde med kommunen.

Indbudt licitation - Daginstitution Rødovre 2017-06-07
JS Sten & Stål ApS er prækvalificeret til som totalentreprenør at byde på opførelsen af en ny 1.700m2 stor daginstitution for Rødovre Kommune. Udover os selv udgøres vores dygtige team af Friis & Moltke Architects samt Hundsbæk & Henriksen Ingeniører ApS.

Indbudt licitation - Københavns Universitet 2017-05-30
JS Sten & Stål ApS er ved underhåndbud indbudt til i hovedentreprise at byde på en renoveringsopgave for Københavns Universitet. Opgaven indeholder en række insitubetonopgaver samt etablering af nyt elevatortårn og hultagning i kældervæg. Niras fungerer i rollen som bygherrerådgiver.

Springgrave i Kildegårdshallen 2017-05-29
Kontrakten er underskrevet med Herlev Kommune, og vi påbegynder nu en intensiv proces, så springgravene til brug for gymnastikforeningen kan tages i brug kort efter sommerferien.

Status på Dragør Svømmehal 2017-05-26
Miljøsaneringen af den gamle svømmehal er gennemført, og i løbet af de næste 14 dage, nedrives hele den gamle svømmehal. Projekteringen og disponeringen af den nye svømmehal er godt i gang, og vi regner med at påbegynde udgravning for den nye svømmehal i midten af sommerferien.

Indbudt licitation - Beboerhus Fredensborg Kommune 2017-05-18
JS Sten & Stål ApS er ved underhåndbud indbudt til i hovedentreprise at byde på ombygning og tilbygning til et medborgerhus for Fredensborg Kommune. Klaus Nielsen Rådgivende Ingeniørfirma ApS er bygherrerådgiver på sagen. Vi håber, at vores tilbud resulterer i endnu et godt samarbejde.

Nedbrydningsopgave for Furesø Kommune 2017-04-25
JS Sten & Stål ApS har netop indgået kontrakt med Furesø Kommune om en betonnedbrydningsopgave i Farum Svømmehals teknikkælder. Nedbrydningsarbejdet omhandler nedbrydning af konstruktioner, herunder hultagning i 40cm tykke betonvægge for bedre adgangsforhold samt montage af nye døre. Teknikkælderens gulv forsynes efter endt murerarbejde med en overflade af polyuretahne. Opgaverne udføres som altid i fuld egenproduktion.

Licitation vundet - Kildegårdshallen Herlev Kommune 2017-04-19
JS Sten & Stål ApS er blandt fire bydende hovedentreprenører valgt som bedste leverandør til udførelse af 2 nye springgravsanlæg i Kildegårdshallen. Licitationen var baseret på kriterierne pris og kvalitet/erfaring med vægten 40/60. Bygherre er Herlev Kommune, og arbejdet udføres i egenproduktion af vores erfarne medarbejdere i henholdsvis beton-, tømrer og montageafdelingen. Arbejdet udføres i sommerferien, så generne for skoleeleverne bliver mindst mulig.

Acceptskrivelse på svømmehallen "Hollænderhallen" modtaget 2017-03-25
JS Sten & Stål ApS har i dag modtaget acceptskrivelsen på i totalentreprise at opføre en helt ny svømmehal for Dragør Kommune. Arbejdet udføres som altid med fuld egenproduktion af vores dygtige medarbejdere. Vi glæder os til et godt samarbejde med Dragør Kommune og dennes rådgiver Cowi samt JS Sten & Stål´s rådgiverteam bestående af Hundsbæk & Henriksen Ingeniører som totalrådgiver, Nøhr & Sigsgaard som arkitekter og Teknologisk Institut som rådgiver på vandbehandlingsanlægget.

Kælderudgravning på 2.500m2 nærmer sig en ende 2017-03-24
Udgravningen til den ca. 2.500m2 store kælder i vores Blovstrød-byggeri, nærmer sig en ende. Kælderen, som udføres af vores dygtige betonfolk, konstrueres i insitustøbt beton, og danner samtidig fundament for 18 eksklusive og store familievenlige boliger.

 Indbudt licitation - springgrave Kildegårdsskolen - Herlev Kommune 2017-03-17
JS Sten & Stål er udvalgt til i hovedentreprise at byde på opførelsen af 2 stk. springgrave i den eksisterende sportshal på Kildegårdsskolen i Herlev. Bygherre er Herlev Kommune. Arbejderne indeholder komplet anlæg med springgrave i 2,5 meters dybde i eksisterende sportsgulv. Gravene har en størrelse hhv. 100m2 og 25m2. Gravene forsynes med trampoliner og hydrauliske gulvlemme beklædt med sportsgulv.

Licitation på svømmehallen "Hollænderhallen" vundet - pris kr. 60 mio. 2017-03-09
JS Sten & Stål har netop vundet licitationen i totalentreprise vedrørende nedrivning af den gamle svømmehal og opførelsen af en ny, moderne og energieffektiv svømmehal med et 25-meterbassin, et øvebassin og et varmtvandsbassin - alle bassiner udføres i insitustøbt beton og beklædes med klinker. Entreprisen blev vundet ud fra kriterierne pris, organisation og arkitektur. Dragør Kommune er bygherre, som entrerer med ingeniørvirksomheden Cowi som bygherrerådgiver.

Prækvalifikation til Sankt Annæ Gymnasium Svømmehal 2017-02-10
JS Sten & Stål ApS er prækvalificeret til at byde på renoveringen af Sankt Annæ Gymnasiums svømmehal i hovedentreprise for Københavns Ejendomme. Rådgiveren Sweco Danmark, som forestår udbuddet, fungerer som bygherrerådgiver.

Første spadestik på 18 boliger i Blovstrød 2017-01-28
Byggeriet af 18 familieboliger i Blovstrød er igangsat, efter der er modtaget byggetilladelse fra Allerød Kommune. JS Sten & Stål fungerer som bygherre og totalentreprenør på sagen. Boligerne rummer hver 165m2 samt to tilhørende parkeringspladser i kælderen, hvor der bliver direkte adgang til boligerne. Udgravningen til den 2.200m2 store kælder er i fuld gang. Byggeriet henvender sig primært til børnefamilier, der har brug for plads, og som gerne vil bo i et trygt og naturskønt område kun en halv times kørsel fra Københavns centrum. Alle boliger er sydvendte med stort fællesareal ned til søen, som har et rigt fugleliv. Interesserede købere er velkommen til at kontakte os for mere information.

Ørbygaard Etape 1 tæt på afsluttet 2017-01-25
Jord-, beton- og kloakarbejderne vedrørende etape 1 til det nye plejehjem i Rødovre – Ørbygaard - nærmer sig en afslutning. JS Sten & Stål ApS udfører i fagentreprise for Ole Jepsen ApS jord-, beton-, kloak- og anlægsarbejder på etape 1 og 2. Etape 1 udgøres af 2 insitustøbte kældre, spunsning, bortskaffelse af 16.000 tons jord og opbygning af en 3.000m3 stor sandpude til brug for et ca. 1.000 m2 terrændæk. Arbejdet følger tidsplanen.

Graffitibekæmpelse – ny niche 2017-01-12
Som en følge af flere renoveringer af S-togsstationer, som er plaget af graffiti, tilbyder JS Træ & Alu ApS nu afrensning af graffiti på alle typer overflader som træ, beton glas etc. Faxe Kommune har netop fået afrenset graffiti med den nye metode. Der anvendes en specialmaskine, som blæser med et kontrolleret tryk og fint medie, at maling på f.eks. pap kan fjernes uden at ødelægge pappen. Ring til os, hvis I har behov for at få fjernet graffiti. Vi tilbyder naturligvis også traditionel anti-graffitibehandling, når der er rengjort, så fremtidig graffiti let kan fjernes.

Licitation Vagtelvænget vundet 2017-01-03
JS Sten & Stål ApS har vundet hovedentreprisen med at renovere et udendørs svømmebassin og tilhørende haveanlæg for boligforeningen Vagtelvænget på Frederiksberg. Renoveringen foretages med teltoverdækning og opvarmning. Denne metode blev også anvendt ved renovering af Ganløse Friluftsbad. Konstruktionsingeniør er Hundsbæk & Henriksen, og Teknologisk Institut forestår rådgivning omkring vandbehandlingsteknik.

Aflevering af Islevbadet 2017-01-02
JS Sten & Stål ApS har i hovedentreprise for Rødovre Kommune renoveret Islevbadet, som er forvandlet fra en slidt 70´er-svømmehal til en indbydende moderne svømmehal i lyse farver og med indbydende, krystalklart, blåt vand. Bassinet har fået støbt nye overløbsrender samt påstøbt ny væg med ny armering i den dybe ende, og anlægget er forberedt med katodeanlæg for eventuel fremtidig sikring af armering. Bassin og promenadedæk er blevet beklædt med membran og fliser. Der er endvidere som tilbygning til den eksisterende kælder opført en 60m2 teknikkælder til brug for de nye vandbehandlingsanlæg. Projektet blev udført til aftalt økonomi og iht. til tidsplan

Viby Parkvej -Elementmontage 2016-12-15
Det sidste vægelement er monteret, og den samlede råhusentreprise på de kommende 19 plejeboliger i Viby Sjælland er dermed tilendebragt. Tidsplan og økonomi er overholdt. Arbejdet er udført i fagentreprise for Ole Jepsen ApS. Til sommer påbegyndes anlægsarbejderne med terrasser, stier, parkeringspladser og LAR-anlæg.

Aflevering af Gentofte Station 2016-12-08
Kort inden julen 2016 kunne brugerne af Gentofte Station tage den nyrenoverede station i brug. JS Sten & Stål har i hovedentreprise for DSB Ejendomme forestået renoveringen, der blandt andet indeholdt lægning af ny granit i stationshal, udskiftning af tagspær, nyanlæg af cykelparkering og maling af alle flader. Gottlieb Paludan Arkitekter, som var bygherrerådgiver, ønskede at gøre stationen lys og åben samtidig med at bringe bygningsudtrykket henimod den oprindelige arkitektur. Renoveringen er efter vores mening blevet en succes, og stationen fremstår i dag lys og imødekommende med en øget funktionalitet for de mange brugere af S-tog.

Prækvalifikation Taastrup Svømmehal 2016-11-12
JS Sten & Stål er netop prækvalificeret til at byde på renoveringen af Taastrup Svømmehal med Hundsbæk & Henriksen som rådgivende ingeniør for Taastrup Kommune.

Vinduesudskiftning – boligforening 2016-11-11
Vores tømrerafdeling JS Træ & Alu ApS har netop afsluttet udskiftningen af 65 vinduer på en boligforening på Amager. Arbejdet foregik planmæssigt og til tiden.

Totalentreprise Dragør Svømmehal – Forhandlingsrunde 2016-11-21
JS Sten & Stål ApS er blandt 5 prækvalificerede totalentreprenører udvalgt til forhandlingsrunde med Dragør Kommune omkring opførelse af en ny svømmehal på baggrund af projektforslag til kr. 60 mio., og der er nu kun 3 tilbageværende bydende. Byrådet har bevilget budgetrammen på 65 mio. kr., og vinderen forventes offentliggjort ultimo februar 2017. Såfremt JS Sten & Stål ApS vinder projektet, påbegyndes detailprojekteringen i nært samarbejde med bygherre og bygherrerådgiver.

Anlægsarbejder Danhostel 2016-11-08
JS Sten & Stål har indgået kontrakt med Hald & Halberg om en række renoveringsarbejder på Danhostel på Amager i København.

Renovering Kastruphuse – LAR-anlægsarbejder vundet 2016-07-15
JS Sten & Stål har indgået kontrakt med Hald & Halberg om udførelsen af alle jord-, beton-, kloak- og, anlægsarbejder. Anlægsarbejderne, som dækker ca. 10.000m2, har - udover at forskønne fællesarealerne og gøre dem til rekreative områder for de ca. 250 beboere - til formål at håndtere regnvand lokalt. Dette gøres med en kombination af faskineløsninger og åbne søer, som skal integreres på boligforeningens grund. Arbejderne strækker sig over de næste 2 år. JS leverer og monterer endvidere 4 stk. præfabrikerede betontrapper til en ny 3 sal p de fire boligblokke. Derudover insitustøbes 4 elevatorgruber for nye elevatortårne

Professionshøjskolen Metropol i fuld sving 2016-06-08
JS Sten & Stål udfører i fagentreprise de samlede anlægsarbejder på Professionshøjskolen Metropol på Nørrebro i København. Det spændende udemiljø, som er designet af Kant Arkitekter, kommer til at indeholde en masse plateauer forbundet med trapper og ramper. Hele overfladen – inklusive ramper og trapper – dækkes af en modulfliseplan, hvilket stiller store krav til vores medarbejderes nøjagtighed. Når belægningsarbejderne er udført, tilplanter vores gartnerafdeling bedene med hårdføre sukkulenter og stenurter. Vi glæder os til at se det færdige resultat i starten af 2017

Totalentreprise Dragør Svømmehal 2016-05-14
Byrådet i Dragør Kommune har godkendt JS Sten & Stål ApS som én ud af 5 entreprenørvirksomheder, som skal byde på opførelsen af en ny svømmehal med 3 svømmebassiner ved den gamle Dragørhallen. Entreprisen udbydes som totalentreprise, og JS Sten & Stål stiller med et erfarent rådgiverteam med Hundsbæk & Henriksen som konstruktionsingeniør, Nøhr & Sigsgaard som arkitekt og Teknologisk Institut som vandteknologirådgiver. Teamet har med succes samarbejdet omkring renovering af adskillige svømmehaller.

Interaktiv biograf i Experimentarium 2016-08-15
JS Træ & Alu er netop påbegyndt opførelsen af en stor interaktiv biograf for Experimentarium i Hellerup. Biografen komme til at indeholde et knapt 6 meter højt og 25 meter langt halvcirkelformet filmlærred. Biografpublikum, som overvåges af censorer m.v., kommer med deres bevægelser til at påvirke den handling, som udspilles på lærredet. Vi ser frem til spændende projekt.

Aflevering af Glostrup Varmtvandsbassin
Afleveringsforretningen af den nye tilbygning med et moderne varmtvandsbassin til Glostrup Kommune er udført til planlagt tid og økonomi, og vi takker Glostrup Kommune som bygherre, Nøhr & Sigsgaard som arkitekter, Hundsbæk & Henriksen som rådgivende ingeniører og Teknologisk Institut som vandbehandlingsrådgiver for et godt samarbejde.

Prækvalifikation Ishøj Svømmehal
JS Sten & Stål er netop prækvalificeret til at byde på renoveringen af Ishøj Svømmehal, herunder et nyt 50-meter svømmebassin for Ishøj Kommune med Sweco Danmark som rådgiver.

Hellerup Svømmehal IBOS afsluttes
Der fyldes nu vand i det renoverede bassin efter en tilfredsstillende produktion, hvor tidsplan og økonomi blev overholdt. JS Sten & Stål ønsker Københavns Ejendomme tillykke med svømmehallen.

Charlottenlund Station, prækvalificering
Vi er glæde for, at vi netop er blevet prækvalificeret til at byde på en stor renovering af Charlottenlund Station for DSB Ejendomme. 

Arbejdsmiljø
Siden årsskiftet har JS Sten & Stål ikke haft nogen arbejdsulykker eller nærved-hændelser. Vi arbejder fortsat på, at dette forhold gør sig gældende ved udgangen af året.

Glostrup Svømmehal næsten færdig
Byggeriet af den nye svømmehal med varmtvandsbassin følger den lagte plan, og inden længe lægges fliserne i bassin og på promenadedæk. Den lagte tidsplan holder. 

Islevbadet i fuld gang
Renovering af svømmehallen med en ny kældertilbygning er i fuld gang. 25-meter bassinet, som før var epoxymalet, vil blive renoveret med nye fliser. 

Gentofte Station-licitation vundet
DSB Ejendomme og JS Sten & Stål ApS har netop indgået kontrakt om renovering af Gentofte Station. Stations- og perronbygning og tilhørende perroninventar skal renoveres, mens udearealerne skal forskønnes og forbedres for brugerne af S-tog. Vi ser frem til et godt samarbejde med bygherre og arkitekter Gottlieb Paludan.

JS Træ & Alu prækvalificeret - Dalby Børnehus
JS Sten & Ståls nystartede tømrervirksomhed er netop prækvalificeret til som hovedentreprenør at byde på en tilbygning til Dalby Børnehus i Faxe Kommune.

Gårdsanering Metropol Nørrebro
Vores kloakafdeling har renoveret de udvendige ledningsnet på Professionshøjskolen Metropol på Nørrebro, og vores anlægsafdeling har påbegyndt arbejdet med et godt 3.000m2 gård-nyanlæg med udekøkkener og spændende landskabsarkitektløsninger.

Islev Svømmehal - renovering
Vores gravefolk har igangsat jordarbejderne for etablering af en ny teknikkælder for vandbehandlingsanlæg til Islev Svømmehal. Udover nyt vandbehandlingsanlæg forsyner vi bassinet med ny membran og fliser. Vi ser frem til et godt samarbejde med Rødovre Kommune som bygherre, Hundsbæk & Henriksen som rådgivende ingeniører og bygherrerådgiver. arkitektfirma Nøhr & Sigsgaard.

Gårdrenovering Østerbro
Den igangværende gårdrenovering på Østerbro er sat på hold grundet kraftig jordforurening. Vores erfarne miljøafdeling varetager oprensningen og korrespondancen med Teknik og Miljø i Københavns Kommune.

Glostrup Svømmehal - rejsegilde
Vi er næsten færdige med råhuset til det kommende varmtvandsbassin ved Glostrup Svømmehal, og tirsdag den 26. april holder bygherre - Glostrup Kommune - rejsegilde. Underentreprenører og leverandører til byggeriet er velkommen til at fejre dagen med os.

Prækvalifikation Ølstykke Svømmehal
JS Sten & Stål er prækvalificeret til som hovedentreprenør at byde på etablering af et varmtvandsbassin i Ølstykke Svømmehal samt renovering af 25-meterbassin og omklædningsfaciliteter.

Renovering Gentofte Station
JS Sten & Stål er indbudt til som hovedentreprenør at byde på renovering af Gentofte Station for DSB Ejendomme.

Ny struktørelev
Vi har fornøjelsen af at kunne byde 23-årige Svend velkommen. Svend påbegynder en knapt 4-årig uddannelse under den nye ordning, mesterlære, hvor praktik vægter tungere end i den gænge elevuddannelse.

Islevbadet vundet
JS har netop indgået kontrakt med Rødovre Kommune om renovering af Islevbadet. Renoveringen omfatter delvis nyt bassin, fliser i bassin og promenadedæk samt nyt vandbehandlingsanlæg.

Glostrup Svømmehal
Byggeriet med tilbygning til Glostrup Svømmehal forløber planmæssigt, og inden længe kan råhuset rejses på den insitustøbte kælder. Vi forventer at aflevere færdigt byggeri med indreguleret varmtvandsbassin planmæssigt ultimo juli 2016.

Prækvalifkation - Islevbadet
JS Sten & Stål er prækvalificeret til at byde på storentreprisen om renovering af Islevbadet for Rødovre Kommune.

Ny tømrerafdeling
JS-gruppen et udvidet med en selvstændig tømrerenhed, som hedder JS Træ & Alu ApS. Partner og mangeårige tømrermester Thomas Petersen forestår den daglige byggestyring og produktion m.v. Hermed fortsættes strategien i JS Sten & Stål ApS om at kunne levere en høj grad af egenproduktion af det samlede byggeri. 

Ny struktørelev
Vi byder velkommen til Daniil, som er vores nye struktørelev. Over de næste 4 år oplæres Daniil af vores erfarne kollegaer, og målet er - udover at Daniil skal bestå sin svendeprøve - at give Daniil fire gode og spændende årsammen med JS-teamet.

Første spadestik Glostrup Fritidscenter
Den 3. november 2015 tages første spadestik til tilbygningen til Glostrup Fritidscenter. Tilbygningen skal indeholde et varmtvandsbassin, og som hovedentreprenør ser vi frem til at aflevere et færdigt byggeri til Glostrup Kommune medio 2016.

Prækvalifikation, Tingbjerg Svømmehal
JS Sten & Stål ApS er netop blevet prækvalificeret til at byde på renovering af Tingbjerg Svømmehal.

Opførsel af 18 boliger
Første spadestik er taget til opførelse af 18 boliger på i alt 3.200m2 i totalentreprise. Projektet omhandler familievenlige boliger nord for København. Alle boliger har sydvendte facader ud mod stort fællesareal, som skråner ned til søen. Boligerne, som sælges via Home, udføres som lavenergiboliger efter BR2020.

Licitation på Blindeinstituttets Svømmehal vundet
JS Sten & Stål ApS har vundet licitationen på renovering af Blindeinstituttets svømmehal i Hellerup med laveste pris. Renoveringen omfatter nye overløbsrender, nye bassinfliser og et nyt promenadedæk. Vi ser frem til et godt samarbejde med Københavns Kommune og dennes rådgivere.

Prækvalifikation, Blindeinstituttets svømmehal, Københavns Kommune
JS Sten & Stål ApS er som én ud af tre udvalgt til som hovedentreprenør at byde på renoveringen af svømmehallen på Blindeinstituttet i Hellerup for Københavns Kommune. Sagen vedrører en delvis nedbrydning af bassinet, støbning af nye overløbsrender og bund samt beklædning af bassin og promenade med nye fliser.

Licitation på Glostrup Svømmehal vundet
JS Sten & Stål ApS har netop vundet licitationen på opførelse af en tilbygning til Glostrup Fritidscenter. Tilbygningen indeholder et varmtvandssvømmebassin med lysterapi. Vi ser frem til et godt samarbejde med Glostrup Kommune som bygherre og dennes rådgivere.

Tagterrasse, Fortkaj Østerbro
Der er netop lagt sidste hånd på en 1.500m2 stor tagterrasse på en bygning med tagflader i 3. til 6. etages højde på Østerbros nye bydel. Tagterrassen er forsynet med Easyplank og omkranset af betonflisearealer. Projektet indeholder endvidere blomsterkummer og sedumbeklædte arealer, som fungerer som LAR-løsning for regnvand fra taget.

Karlslunde Station
Arbejdet med renovering af Karlslunde Station for DSB Ejendomme er i fuld gang. Stationspladsen forvandles fra et mørk og lukket område til en moderne, lys og imødekommende station med fokus på tilgængelighed for S-togspassager, som cykler til stationen.

Vigerslev Allé Skole
JS Sten & Stål ApS har netop afleveret 4.500m2 totalrenoveret skolegårdsareal på Vigerslev Allé Skole i Valby, og skolebørnene kunne som planlagt efter sommerferien indtage udearealer, som indeholder spændende arkitektoniske løsninger og grønne legearealer. Renoveringen foregik over 36 måneder mens skolen var i brug, hvilket stillede store krav til sikkerhed og afskærmning for nysgerrige børn.

Glostrup Kommune
JS Sten & Stål ApS er netop blevet indbudt til som hovedentreprenør at byde på ombygning af Glostrup Fritidscenter, herunder opførsel af et varmtvandsbassin til baby- og handicapsvømning.

Gentofte Kommune
Licitationen på anlægsarbejder for Gentofte Kommune ved Hundesømosen blev vundet af JS Sten & Stål med laveste pris. Vi ser frem til at udføre opgaven, som vedrører en arkitektonisk spændende insitubetonopgave.

Kignæshallen, Frederikssund Kommune
JS Sten & Stål er blevet indbudt til at byde på fagentrepriserne inden for jord-, beton-, kloak-, murer- og anlægsarbejder i forbindelse med renovering af Kignæshallen for Frederikssund Kommune.

Karlslunde Station
DSB har valgt JS Sten & Stål ApS som hovedentreprenør på renoveringen af Karlslunde Station. Licitationen blev vundet på mest fordelagtige pris og på bedste metodebeskrivelse til løsning af sagen. Vi ser frem til en spændende byggesag med DSB og vores nære samarbejdspartnere.

Gentofte Kommune
JS Sten & Stål er som hovedentreprenør indbudt til licitation på anlægsarbejder ved Hundesømosen for Gentofte Kommune. 

Karlslunde Station
DSB har indbudt JS Sten & Stål ApS til som hovedentreprenør at byde på renoveringen af S-tog-stationen.

AT-kontrolbesøg
Arbejdstilsynet har netop kontrolleret arbejdsmiljøsystemet i JS Sten & Stål ApS, hvilket resulterede i en "Grøn Smiley". Vi fortsætter fokus på forbedret i arbejdsmiljø.

Opførelse af 18 boliger
JS Sten & Stål ApS har erhvervet en byggegrund i Nordsjælland og påbegynder opførelsen af 18 familievenlige boliger i naturskønt område, hvor alle boliger har udsigt til sø. Opførelsen sker med henblik på salg.

Ganløse Friluftsbad
JS Sten & Stål ApS skal som hovedentreprenør forestå renoveringsprojektet af Ganløse Friluftsbad for Egedal Kommune.

Plejecenter Jyderup
De samlede jord-, beton-, kloak- og anlægsarbejder nærmer sig en afslutning for det nye plejecenter i Jyderup. Haveanlægget, som udmærker sig ved organiske former, ligger i ly af en 6 meter høj og 180 meter lang jordvold, som er beklæd med træer og vildgræs.

Vigerslev Skole, gårdrenovering
Medio marts opstartes sidste etape med renovering af Vigerslev Skolens gård- og legearealer på Vigerslev Skole i Valby, hvor Enemærke & Petersen ApS er hovedentreprenør.

 

AKTUELT HOS OS:

Indbudt licitation - Københavns Universitet 2017-05-30

JS Sten & Stål ApS er ved underhåndbud indbudt til i hovedentreprise at byde på en renoveringsopgave for Københavns Universitet. Opgaven indeholder en række insitubetonopgaver samt etablering af nyt elevatortårn og hultagning i kældervæg. Alectia fungerer i rollen som bygherrerådgiver.

 

Springgrave i Kildegårdshallen 2017-05-29

Kontrakten er underskrevet med Herlev Kommune, og vi påbegynder nu en intensiv proces, så springgravene til brug for gymanstikforeningen kan tages i brug kort efter sommerferien.

 

Status på Dragør Svømmehal 2017-05-26

Miljøsaneringen af den gamle svømmehal er gennemført, og i løbet af de næste 14 dage, nedrives hele den gamle svømmehal. Projekteringen og disponeringen af den nye svømmehal er godt i gang, og vi regner med at påbegynde udgravning for den nye svømmehal i midten af sommeferien.  


Indbudt licitation - Beboerhus Fredensborg Kommune 2017-05-18

JS Sten & Stål ApS er ved underhåndbud indbudt til i hovedentreprise at byde på ombygning og tilbygning til et medborgerhus for Fredensborg Kommune. Klaus Nielsen Rådg. Ingeniørfirma ApS er bygherrerådgiver på sagen. Vi håber, at vores tilbud resulterer i endnu et godt samarbejde.


Nedbrydningsopgave for Furesø Kommune 2017-04-25

JS Sten & Stål ApS har netop indgået kontrakt med Furesø Kommune om en betonnedbrydningsopgave i Farum Svømmehals teknikkælder. Nedbrydningsarbejdet omhandler nedbrydning af konstruktioner, herunder hultagning i 40cm tykke betonvægge for bedre adgangsforhold samt montage af nye døre. Teknikkælderens gulv forsynes efter endt murerarbejde med en overflade af polyuretahne. Opgaverne udføres som altid i fuld egenproduktion. 


Licitation vundet - Kildegårdshallen Herlev Kommune 2017-04-19

JS Sten & Stål ApS er blandt fire bydende hovedentreprenører valgt som bedste leverandør til udførelse af 2 nye springgravsanlæg i Kildegårdshallen. Licitationen var baseret på kriterierne pris og kvalitet/erfaring med vægten 40/60. Bygherre er Herlev Kommune, og arbejdet udføres i egenproduktion af vores erfarne medarbejdere i henholdsvis beton-, tømrer og montageafdelingen. Arbejdet udføres i sommerferien, så generne for skoleeleverne bliver mindst mulig.

Acceptskrivelse på svømmehallen "Hollænderhallen" modtaget 2017-03-25

JS Sten & Stål ApS har i dag modtaget acceptskrivelsen på i totalentreprise at opføre en helt ny svømmehal for Dragør Kommune. Arbejdet udføres som altid med fuld egenproduktion af vores dygtige medarbejdere. Vi glæder os til et godt samarbejde med Dragør Kommune og dennes rådgiver Cowi samt JS Sten & Stål´s rådgiverteam bestående af Hundsbæk & Henriksen Ingeniører som totalrådgiver, Nøhr & Sigsgaard som arkitekter og Teknologisk Institut som rådgiver på vandbehandlingsanlægget.


Kælderudgravning på 2.500m2 nærmer sig en ende 2017-03-24

Udgravningen til den ca. 2.500m2 store kælder i vores Blovstrød-byggeri, nærmer sig en ende. Kælderen, som udføres af vores dygtige betonfolk, konstrueres i insitustøbt beton, og danner samtidig fundament for 18 eksklusive og store familievenlige boliger.


Indbudt licitation - springgrave Kildegårdsskolen - Herlev Kommune 2017-03-17

JS Sten & Stål er udvalgt til i hovedentreprise at byde på opførelsen af 2 stk. springgrave i den eksisterende sportshal på Kildegårdsskolen i Herlev. Bygherre er Herlev Kommune. Arbejderne indeholder komplet anlæg med springrave i 2,5 meters dybde i eksisterende sportgulv. Gravene har en størrelse hhv. 100m2 og 25m2. Gravene forsynes med trampoliner og hydrauliske gulvlemme beklædt med sportsgulv.


Licitation på svømmehallen "Hollænderhallen" vundet - pris kr. 60 mio. 2017-03-09

JS Sten & Stål har netop vundet licitationen i totalentreprise vedrørende nedrivning af den gamle svømmehal og opførelsen af en ny, moderne og energieffektiv svømmehal med et 25-meterbassin, et øvebassin og et varmtvandsbassin - alle bassiner udføres i insitustøbt beton og beklædes med klinker. Entreprisen blev vundet ud fra kriterierne pris, organisation og arkitektur. Dragør Kommune er bygherre, som entrerer med ingeniørvirksomheden Cowi som bygherrerådgiver.  


Prækvalifikation til Sankt Annæ Gymnasium Svømmehal 
2017-02-10
JS Sten & Stål ApS er prækvalificeret til at byde på renoveringen af Sankt Annæ Gymnasiums svømmehal i hovedentreprise for Københavns Ejendomme. Rådgiveren Sweco Danmark, som forestår udbuddet, fungerer som bygherrerådgiver.

Første spadestik til 18 boliger i Blovstrød 
2017-01-28
Byggeriet af 18 familieboliger i Blovstrød med en forventet anlægssum på kr. 52 mio. er igangsat, efter der er modtaget byggetilladelse fra Allerød Kommune. JS Sten & Stål fungerer som bygherre og totalentreprenør på sagen. Boligerne rummer hver 165m2 samt to tilhørende parkeringspladser i kælderen, hvor der bliver direkte adgang til boligerne. Udgravningen til den 2.200m2 store kælder er i fuld gang. Byggeriet henvender sig primært til børnefamilier, der har brug for plads, og som gerne vil bo i et trygt og naturskønt område kun en halv times kørsel fra Københavns centrum. Alle boliger er sydvendte med stort fællesareal ned til søen, som har et rigt fugleliv. Interesserede købere er velkommen til at kontakte os for mere information. 
 
Ørbygaard Etape 1 tæt på afsluttet 
2017-01-25
Jord-, beton- og kloakarbejderne vedrørende etape 1 til det nye plejehjem i Rødovre – Ørbygaard - nærmer sig en afslutning. JS Sten & Stål ApS udfører i fagentreprise for Ole Jepsen ApS jord-, beton-, kloak- og anlægsarbejder på etape 1 og 2. Etape 1 udgøres af 2 insitustøbte kældre, spunsning, bortskaffelse af 16.000 tons jord og opbygning af en 3.000m3 stor sandpude til brug for et ca. 1.000 m2 terrændæk. Arbejdet følger tidsplanen.

Graffitibekæmpelse – ny niche 
2017-01-12
Som en følge af flere renoveringer af S-togsstationer, som er plaget af graffiti, tilbyder JS Træ & Alu ApS nu afrensning af graffiti på alle typer overflader som træ, beton glas etc. Faxe Kommune har netop fået afrenset graffiti med den nye metode. Der anvendes en specialmaskine, som blæser med et kontrolleret tryk og fint medie, at maling på f.eks. pap kan fjernes uden at ødelægge pappen. Ring til os, hvis I har behov for at få fjernet graffiti. Vi tilbyder naturligvis også traditionel anti-graffitibehandling, når der er rengjort, så fremtidig graffiti let kan fjernes.

Licitation Vagtelvænget vundet 
2017-01-03
JS Sten & Stål ApS har vundet hovedentreprisen med at renovere et udendørs svømmebassin og tilhørende haveanlæg for boligforeningen Vagtelvænget på Frederiksberg. Renoveringen foretages med teltoverdækning og opvarmning. Denne metode blev også anvendt ved renovering af Ganløse Friluftsbad. Konstruktionsingeniør er Hundsbæk & Henriksen, og Teknologisk Institut forestår rådgivning omkring vandbehandlingsteknik.

Aflevering af Islevbadet 
2017-01-02
JS Sten & Stål ApS har i hovedentreprise for Rødovre Kommune renoveret Islevbadet, som er forvandlet fra en slidt 70´er-svømmehal til en indbydende moderne svømmehal i lyse farver og med indbydende, krystalklart, blåt vand. Bassinet har fået støbt nye overløbsrender samt påstøbt ny væg med ny armering i den dybe ende, og anlægget er forberedt med katodeanlæg for eventuel fremtidig sikring af armering. Bassin og promenadedæk er blevet beklædt med membran og fliser. Der er endvidere som tilbygning til den eksisterende kælder opført en 60m2 teknikkælder til brug for de nye vandbehandlingsanlæg. Projektet blev udført til aftalt økonomi og iht. til tidsplan

Viby Parkvej - Elementmontage 
2016-12-15
Det sidste vægelement er monteret, og den samlede råhusentreprise på de kommende 19 plejeboliger i Viby Sjælland er dermed tilendebragt. Tidsplan og økonomi er overholdt. Arbejdet er udført i fagentreprise for Ole Jepsen ApS. Til sommer påbegyndes anlægsarbejderne med terrasser, stier, parkeringspladser og LAR-anlæg.

Aflevering af Gentofte Station 
2016-12-08
Kort inden julen 2016 kunne brugerne af Gentofte Station tage den nyrenoverede station i brug. JS Sten & Stål har i hovedentreprise for DSB Ejendomme forestået renoveringen, der blandt andet indeholdt lægning af ny granit i stationshal, udskiftning af tagspær, nyanlæg af cykelparkering og maling af alle flader. Gottlieb Paludan Arkitekter, som var bygherrerådgiver, ønskede at gøre stationen lys og åben samtidig med at bringe bygningsudtrykket henimod den oprindelige arkitektur. Renoveringen er efter vores mening blevet en succes, og stationen fremstår i dag lys og imødekommende med en øget funktionalitet for de mange brugere af S-tog.

Prækvalifikation Taastrup Svømmehal 
2016-11-12
JS Sten & Stål er netop prækvalificeret til at byde på renoveringen af Taastrup Svømmehal med Hundsbæk & Henriksen som rådgivende ingeniør for Taastrup Kommune.

Vinduesudskiftning – boligforening 
2016-11-12
Vores tømrerafdeling JS Træ & Alu ApS har netop afsluttet udskiftningen af 65 vinduer på en boligforening på Amager. Arbejdet foregik planmæssigt og til tiden.

Totalentreprise Dragør Svømmehal – Forhandlingsrunde 
2016-11-21

JS Sten & Stål ApS er blandt 5 prækvalificerede totalentreprenører udvalgt til forhandlingsrunde med Dragør Kommune omkring opførelse af en ny svømmehal på baggrund af projektforslag til kr. 60 mio., og der er nu kun 3 tilbageværende bydende. Byrådet har bevilget budgetrammen på 65 mio. kr., og vinderen forventes offentliggjort ultimo februar 2017. Såfremt JS Sten & Stål ApS vinder projektet, påbegyndes detailprojekteringen i nært samarbejde med bygherre og bygherrerådgiver.

Anlægsarbejder Danhostel 2016-11-08
JS Sten & Stål har indgået kontrakt med Hald & Halberg om en række renoveringsarbejder på Danhostel på Amager i København.

Renovering Kastruphuse – LAR-anlægsarbejder vundet 
2016-07-15
JS Sten & Stål har indgået kontrakt med Hald & Halberg om udførelsen af alle jord-, beton-, kloak- og, anlægsarbejder. Anlægsarbejderne, som dækker ca. 10.000m2, har - udover at forskønne fællesarealerne og gøre dem til rekreative områder for de ca. 250 beboere - til formål at håndtere regnvand lokalt. Dette gøres med en kombination af faskineløsninger og åbne søer, som skal integreres på boligforeningens grund. Arbejderne strækker sig over de næste 2 år. JS leverer og monterer endvidere 4 stk. præfabrikerede betontrapper til en ny 3 sal p de fire boligblokke. Derudover insitustøbes 4 elevatorgruber for nye elevatortårne

Professionshøjskolen Metropol i fuld sving 
2016-06-08
JS Sten & Stål udfører i fagentreprise de samlede anlægsarbejder på Professionshøjskolen Metropol på Nørrebro i København. Det spændende udemiljø, som er designet af Kant Arkitekter, kommer til at indeholde en masse plateauer forbundet med trapper og ramper. Hele overfladen – inklusive ramper og trapper – dækkes af en modulfliseplan, hvilket stiller store krav til vores medarbejderes nøjagtighed. Når belægningsarbejderne er udført, tilplanter vores gartnerafdeling bedene med hårdføre sukkulenter og stenurter. Vi glæder os til at se det færdige resultat i starten af 2017

Totalentreprise Dragør Svømmehal 
2016-05-14
Byrådet i Dragør Kommune har godkendt JS Sten & Stål ApS som én ud af 5 entreprenørvirksomheder, som skal byde på opførelsen af en ny svømmehal med 3 svømmebassiner ved den gamle Dragørhallen. Entreprisen udbydes som totalentreprise, og JS Sten & Stål stiller med et erfarent rådgiverteam med Hundsbæk & Henriksen som konstruktionsingeniør, Nøhr & Sigsgaard som arkitekt og Teknologisk Institut som vandteknologirådgiver. Teamet har med succes samarbejdet omkring renovering af adskillige svømmehaller.

Interaktiv biograf i Experimentarium 
2016-08-15
JS Træ & Alu er netop påbegyndt opførelsen af en stor interaktiv biograf for Experimentarium i Hellerup. Biografen komme til at indeholde et knapt 6 meter højt og 25 meter langt halvcirkelformet filmlærred. Biografpublikum, som overvåges af censorer m.v., kommer med deres bevægelser til at påvirke den handling, som udspilles på lærredet. Vi ser frem til spændende projekt.

Aflevering af Glostrup Varmtvandsbassin
Afleveringsforretningen af den nye tilbygning med et moderne varmtvandsbassin til Glostrup Kommune er udført til planlagt tid og økonomi, og vi takker Glostrup Kommune som bygherre, Nøhr & Sigsgaard som arkitekter, Hundsbæk & Henriksensom rådgivende ingeniører og Teknologisk Institut som vandbehandlingsrådgiver for et godt samarbejde.

Prækvalifikation Ishøj Svømmehal
JS Sten & Stål er netop prækvalificeret til at byde på renoveringen af Ishøj Svømmehal, herunder et nyt 50-meter svømmebassin for Ishøj Kommune med Sweco Danmark som rådgiver.

Hellerup Svømmehal IBOS afsluttes
Der fyldes nu vand i det renoverede bassin efter en tilfredsstillende produktion, hvor tidsplan og økonomi blev overholdt. JS Sten & Stål ønsker Københavns Ejendomme tillykke med svømmehallen.

Charlottenlund Station, prækvalificering
Vi er glæde for, at vi netop er blevet prækvalificeret til at byde på en stor renovering af Charlottenlund Station for DSB Ejendomme. 

Arbejdsmiljø

Siden årskiftet har JS Sten & Stål ikke haft nogen arbejdsulykker eller nærved-hændelser. Vi arbejder fortsat på, at dette forhold gør sig gældende ved udgangen af året.

Glostrup Svømmehal næsten færdig

Byggeriet af den nye svømmehal med varmtvandsbassin følger den lagte plan, og inden længe lægges fliserne i bassin og på promenadedæk. Den lagte tidsplan holder. 

Islevbadet i fuld gang
Renovering af svømmehallen med en ny kældertilbygning er i fuld gang. 25-meter bassinet, som før var epoxymalet, vil blive renoveret med nye fliser. 

Gentofte Station-licitation vundet
DSB Ejendomme og JS Sten & Stål ApS har netop indgået kontrakt om renovering af Gentofte Station. Stations- og perronbygning og tilhørende perroninventar skal renoveres, mens udearealerne skal forskønnes og forbedres for brugerne af S-Tog. Vi ser frem til et godt samarbejde med bygherre og arkitekter Gottlieb Paludan.

JS Træ & Alu prækvalificeret - Dalby Børnehus
JS Sten & Ståls nystartede tømrervirksomhed er netop prækvalificeret til som hovedentreprenør at byde på en tilbygning til Dalby Børnehus i Faxe Kommune.

Gårdsanering Metropol Nørrebro
Vores kloakafdeling har renoveret de udvendige ledningsnet på Professionshøjskolen Metropol på Nørrebro, og vores anlægsafdeling har påbegyndt arbejdet med et godt 3.000m2 gård-nyanlæg med udekøkkener og spændende landskabsarkitektløsninger.

Islev Svømmehal - renovering
Vores gravefolk har igangsat jordarbejderne for etablering af en ny teknikkælder for vandbehandlingsanlæg til Islev Svømmehal. Udover nyt vandbehandlingsanlæg forsyner vi bassinet med ny mebran og fliser. Vi ser frem til et godt samarbejde med Rødovre Kommune som bygherre, Hundsbæk & Henriksen som rådgivende ingeniører og bygherrerådgiver. arkitektfirma Nøhr & Sigsgaard.

Gårdrenovering Østerbro
Den igangværende gårdrenovering på Østerbro er sat på hold grundet kraftig jordforurening. Vores erfarne miljøafdeling varetager oprensningen og korrespondancen med Teknik og Miljø i Københavns Kommune.

Glostrup Svømmehal - rejsegilde

Vi er næsten færdige med råhuset til det kommende varmtvandsbassin ved Glostrup Svømmehal, og tirsdag den 26. april holder bygherre - Glostrup Kommune - rejsegilde. Underentreprenører og leverandører til byggeriet er velkommmen til at fejre dagen med os.

Prækvalifikation Ølstykke Svømmehal

JS Sten & Stål er prækvalificeret til som hovedentreprenør at byde på etablering af et varmtvandsbassin i Ølstykke Svømmehal samt renovering af 25-meterbassin og omklædningsfaciliteter.

Renovering Gentofte Station
JS Sten & Stål er indbudt til som hovedentreprenør at byde på renovering af Gentofte Station for DSB Ejendomme.

Ny struktørelev

Vi har fornøjelsen af at kunne byde 23-årige Svend velkommen. Svend påbegynder en knapt 4-årig uddannelse under den nye ordning, mesterlære, hvor praktik vægter tungere end i den gænge elevuddannelse.

Islevbadet vundet
JS har netop indgået kontrakt med Rødovre Kommune om renovering af Islevbadet. Renoveringen omfatter delvis nyt bassin, fliser i bassin og promenadedæk samt nyt vandbehandlingsanlæg.

Glostrup Svømmehal
Byggeriet med tilbygning til Glostrup Svømmehal forløber planmæssigt, og inden længe kan råhuset rejses på den insitustøbte kælder. Vi forventer at aflevere færdigt byggeri med indreguleret varmtvandsbassin planmæssigt ultimo juli 2016.

Prækvalifkation - Islevbadet
JS Sten & Stål er prækvalificeret til at byde på storentreprisen om renovering af Islevbadet for Rødovre Kommune.

Ny tømrerafdeling